Filosofie

Chi kung gaat uit van het principe van yin en yang. Yin is het vrouwelijke, ontvangende aspect, yang het mannelijke, actieve aspect. Yin en yang dienen met elkaar in evenwicht te zijn om harmonieus te leven. Deze balans is essentieel. In het dagelijks leven zien we vaak dat we te veel tijd ‘aan’ staan en te weinig rust nemen. Hierdoor putten we onszelf uit en krijgen we na verloop van tijd te maken met ziekte of burn out. Door rust te nemen zorgen we voor onszelf en kunnen we vanuit de stilstand de beweging weer opzoeken.

Daarnaast is binnen het Chinese denken de leer van de vijf elementen erg belangrijk. Deze elementen volgen elkaar op en gaan in elkaar over als een cyclus. In chi kung zie je verschillende houdingen en bewegingen samengaan met de verschillende elementen. Daarnaast zijn al deze elementen ook verbonden met verschillende organen in het lichaam, de seizoenen van het jaar en zelfs verschillende soorten voeding. Vaak is het zo dat 1 of meer elementen verzwakt zijn in een mens en chi kung kan helpen om deze weer te versterken, soms direct en soms indirect door het te ondersteunen.

Chi kung is gericht op een holistische en harmonieuze zijnswijze, waarbij je leert om als een goede taoist in je omgeving te staan op een manier waarop je vrij en krachtig bent. Het gaat erom de natuurlijke kracht naar boven te laten komen en minder ‘zelf’ te moeten doen, waardoor de energie makkelijker stroomt en de dingen die je doet minder uitputtend zijn. Het helpt je om de eeuwige bron van energie aan te boren en deze zo te sturen dat je de dingen gedaan krijgt die belangrijk voor je zijn.